BARROLEVÉN 1984 & 1977

Glaskonstnärsduon BarroLevén som består av Ulrika Barr och Kristina Levén, bildades under studietiden på Konstfack. Från materialexperiment i verkstaden, tankar och process, till färdig gestaltning arbetar de tätt tillsammans.

Ulrika Barr har en bakgrund som glasblåsare, utbildad i Orrefors och har arbetat på Skansen Stockholms Glasbruk och blåst glas för bl. a Gunilla Kihlgren, Stockholm, Micke Johansson, Pukeberg och JP Canlis, Seattle. Under sin utbildning på Konstfack har Ulrika arbetat med det hantverkliga görandet och glaset som rehabiliterande process samt undersökt glaset som emotionell bärare. Hon har rört sig kring frågeställningar om hur glaset kan fungera som katalysator för att förändra och påverka en atmosfär. Glaset tar sig svulstiga, köttsliga former och kroppens närvaro finns i abstrakta uttryck, både i form av det inre och yttre.

Kristina Levéns konstnärskap har rört sig kring transparens, ljus och skuggor. Glaset har kommit att bli hennes huvudsakliga material och hennes undersökningar kretsar kring hur konsten och hantverket kan bidra till platser för paus, stillhet och kontemplation. Det är i mötet, i mellanrummet, mellan objektet och betraktaren hon har sitt intresse. Arbetet sker utifrån olika perspektiv; som arbetsterapeut med skapande aktiviteter, som ledare för tysta retreater och utifrån görandet i det egna konstnärskapet där bit för bit, lager på lager bygger små som stora rum.

Både Ulrika och Kristina har tidigare genom hantverket och materialundersökningar rört sig kring existentiella frågor. BarroLevén har nu blivit som en "tredje" konstnär som fötts fram i mellanrummet mellan de två. I detta mellanrum väcks nya tankar och uttryck som uppstår i friktionen mellan två viljor och två levda erfarenheter. BarroLevén undersöker glaset som atmosfärskapare i förhållande till rum, både som emotionell bärare och skapare av kontemplativ plats. Ett utforskande av mellanrummet, paus, och mötet mellan här och där.