JONAS ROOTH 1961

Jonas Rooth är född i Hölö söder om Södertälje. Jonas växte upp i ett konstnärshem där pappan, som arbetade som skulptör, hade sin ateljé i huset. Trots detta så fanns inget direkt intresse att arbeta med konst, utan kreativiteten gick till att plocka isär och ihop saker av alla de slag. Roth började vid Stockholms konstskola vid 20-årsålder och har sedan studerat vid Glasskolan i Orrefors, West Surrey College of Art and Craft i England, Pilchuck Glass Scholl och Haystack Mountain School of Craft i USA samt Konstfack.

 

Till sitt examensarbete på Konstfack valde Roth att arbeta med praktföremål, däribland gjorde han sin första ljuskrona. Verken på utställningen rönte stor uppmärksamhet och blev en språngbräda ut i ett professionellt konstnärskap som glaskonstnär. Jonas hade redan under studietiden på Konstfack byggt upp sin första glashytta som låg utanför Södertälje. År 2000 flyttade familjen till Kivik i Skåne och byggde upp en ny hytta. Sedan fem år tillbaka har Jonas sin verkstad och hytta i Maglehem som ligger något norr om Kivik. Under åren 2010-2019 arbetade Jonas även som lektor i konsthantverk och ansvarig för konshantverksutbildningarna vid Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg.