ÅSA JUNGNELIUS 1975

I Jungnelius konstnärsskap pågår ett materialdrivet utforskande som rör sig mellan det monumentala och de socialt och strukturellt konstruerade rum som utgör fonden. Objektet som sådant spelar en central roll, både som en representation för identiteter och projektionsyta för kroppsliga begär och böjelser. I relationen mellan materia och kropp undersöker hon den glidande skala av positionering som ständigt omförhandlats och återskapats genom kulturhistorien.

 

Jungnelius har sedan början på 2000-talet haft utställningar i Sverige och internationellt, initierat och drivit Residence-In-Nature, WeWorkInAFragileMaterial och LASTSTUDIO. Till hennes större senare offentliga konstuppdrag hör den nya tunnelbanestationen Hagastaden, för vilken hon har skapat gestaltningen Snäckan samt det processbaserade offentligt verket för Södra Hamnen i Norrköping Den inre världsutställningen. Jungnelius är också vida känd för hennes verk i glas och mellan åren 2007-13 var hon en av Kosta Bodas fasta konstnärer. Hon är för närvarande lektor på Konstfack.