EVELINA DOVSTEN 1987

Evelina Dovsten är född 1987 i Eskilstuna. Hon började blåsa glas redan som 15-åring och har sedan läst till en master på Konstfack, glas och keramik, Dovsten har arbetat på glashyttor i Sverige, Japan, Danmark, Österrike och Skottland.


I sin konst berör Dovsten sitt hantverk som konceptuellt ämne. Det handlar om kroppen och hur ett hantverk sätter sig i den; att kroppen vet mer än vad som kan beskrivas teoretiskt. I Dovstens examensarbete undersökte hon det kroppsliga arbetets gestaltat i form av tre veckors arbete i friblåst glas; över 330 kärl som blåsts under 120 timmar. "När jag tittar på glasen i efterhand blir de som en förlängning av min kropp, likt ett verktyg. Jag tittar på mitt hantverk och min kropp utifrån genom glaset."


Dovsten arbetar med installationer, objekt och bruksföremål. Bruksföremålet är ofta huvudperson i Evelinas installationer. Eftersom det är något som vi alla möter varje dag tar det hennes konceptuella arbeten in i andra människors hem och vardag. "I en tid då vi går från industrisamhälle till kunskapssamhälle söker jag i mitt konstnärskap min egen plats som den moderna tidens glasblåsare".


Utmärkelser: stipendier av Stiftelsen Fredrik Lindströms minne, Estrid Ericssons stiftelse, Eva Oscar Árens Hantverksstiftelse, Konstfack, Konstfacks studentkår, Stiftelsen Den Nordiska Första Johannislogens Jubelfond, J.L Eklunds hantverksstiftelse, och Boda/The Glass Factory, vistelsestipendium.