CHARLOTTE FRÖLING 1964

Charlotte Fröling har en bakgrund som ekonom, men har senare i livet valt att helt ägna sig åt sin passion; konsten och fotografin.

 

”Charlotte Fröling söker ofta inspiration till sina motiv i konsthistorien och har i sina fotografier nästan ett måleriskt anslag. Med utgångspunkt från ett motiv arbetar hon i serier där hon under många månader samlar in material, besöker olika platser, skapar kompositioner och studerar ljus- och väderförhållanden. Det är inte motivet i sig som är det primära utan det är formen, kompositionen och framför allt ljuset som hon hela tiden söker och återkommer till. Under åren har innehållet i bilderna reducerats och motiven har abstraherats. Relationen mellan ljus och mörker framträder alltmer” Lena Rydén

 

Charlottehar sedan 2008 ställt ut i Stockholm, Malmö, Helsingborg och Höganäs, i separat och grupputställningar genom bland annat CVB Art. Hon är även representerad internationellt genom Gallerie Envie d’Art i Paris. De har visat hennes verk på utställningar i galleriet i Paris och även på konstmässor i Bryssel, London, New York, Amsterdam och Hamburg.