LENA GRANEFELT 1966

Lena Granefelt är fotograf och konstnär, baserad i Stockholm, och har arbetat i en dokumentär tradition sedan början av 1990. Hon fascineras av magin i växandet, naturens fantastiska samband, att ett lite frö kan bli till ett stort träd och hur alla små djur och svampar i jorden skapar förutsättningar för liv. Därför behandlar hon helst teman som natur, växtkraft och biologisk mångfald. Som fotograf samarbetar Lena Granefelt med många olika uppdragsgivare samt i egna konstnärliga projekt. Förutom Flora supersum och A Linnean Collection har hon gett ut ett flertal böcker om odling, alla med utgångspunkt i omsorgen om jorden och växandet.