SIGFRID BILLGREN 1990

Sigfrid Billgren född 1990 i Göteborg och bosatt i Stockholm sedan 1996. 
 
Billgren är en mångsidig autodidakt konstnär och kreatör som arbetar i flera olika kreativa discipliner. Han började sin bana som formgivare av möbler och objekt. Snart började han även att som curator arrangera konst- och designutställningar. 
 
Som uppväxt i en av landets mest kända konstnärsfamiljer, omringad av konst från födseln, höll Sigfrid ”in i det längsta” emot innan han vågade steget att bli utövande bildkonstnär. 
 
Som konstnär och målare har det från början handlat i första hand om färgen för Sigfrid Billgren — hur de olika färgerna förhåller sig till varandra. Han hämtar inspiration från det nonfigurativa geometriska måleri som utvecklades internationellt under det sena fyrtio- och femtiotalet. Den svenske abstrakte mästermålaren Olle Bærtling (1911-1981) och dennes särpräglade variant av den strömning som i Sverige kallas konkretism, är en av flera förebilder från denna tid. Sigfrid Billgren har utvecklat sin personligt uppdaterade version av detta stramt geometriska måleri, med en egen lekfull attack i färg och form som stundtals för tankarna till popkonst och serieestetik.
 
Geometriskt abstrakt färgfältsmåleri av det slag som Sigfrid Billgren ägnar sig åt kan se enkelt ut men bygger på exakthet, precision, balans och minutiösa förberedelser. Billgren berättar att han förbereder sina målningar, vilka han utför i akrylfärg, med upp mot etthundra skisser. Han anlägger sedan först en färg och bygger sedan vidare tills han uppnår det uttryck han är ute efter.