VEM ÄR DU?: LENE BØDKER

13 December 2017 - 20 March 2018

Efter att Lene Bødker verkat i nästan fyra decennier tog hennes konstnärskap en ny riktning. Tidigare skapade hon planerade och icke- föreställande verk, men sedan 2014 arbetar hon med en intuitiv och lyssnande metod. Vem är du? är en svit starka, smärtsamma, vackra och figurativa verk i gjutet glas, alla med en personlighet och identitet som ger dem en speciell mening. Lene Bødker är belönad med många priser, bland annat det prestigefyllda japanska priset Kanazawa Glass Award, The Grand Prize.


VERKEN
Vem är du? är en svit förställande glasskulpturer från åren 2014-2017, som har kommit till efter en tid av sjukdom. De bryter starkt mot Lene Bødkers tidigare konstnärskap och verken har ett uttryck som förmedlar både skörhet och tyngd.
Det är smärtsamt vackert, mystiskt och mytiskt på ett sätt som man blir starkt berörd av. I tonen finns också ett stråk av hoppfullhet.
Sviten ställer frågor om identitet - konstnärens, verkens och betraktarens - och är på så sätt öppna för tolkning. Här finns också tydliga referenser till tiden efter syndafallet, när Eva och Adam jagats ut ur Paradiset och måste börja leva efter de villkor som finns på Jorden. I viss mån handlar verken om att bli vuxen, att ta ansvar för det lilla barn som vi alla har inom oss. Här kommer en ny, ansvarsfull era som är både svårare och vackrare än den som tidigare varit.

Tekniken
Lene Bødker arbetar med en teknik som kombinerar en variant av bronsgjutningstekniken Cire perdue och en teknik för blåst glas. Först formar hon en modell i lera och över den en silikonform. I formen stöps en vaxmodell, som hon klär i gips. Vaxet smälts ut ur gipset och i urspungsmodellens hålrum gjuts därefter glaset till en massiv skulptur.
Bødker använder också en metod som går ut på att färgad glasmassa blåses in i en engångsform som hon har tillverkat. När objekten är kylda sågas de till och slipas. Speciellt för Lene Bødker är att hon ofta också bearbetar sina verk med hammare innan de slipas och poleras - trots att detta är en riskfylld process.

Processen
Verken i Vem är du? bryter starkt mot Lene Bødkers tidigare konstnärskap, inte minst när det gäller hur verken blivit till. Tidigare arbetade hon med icke-föreställande verk som var noggrant planerade, men sjukdomen tvingade henne att öppna sig för ett nytt sätt att skapa. Det är en mycket intuitiv arbetsmetod som handlar om att lita på skapandet, konstverket och till och med tingens egen vilja.
I samband med en utställning började hon fråga sina verk: Vad heter du, vem är du? Och hon märkte hur verken svarade - med ett ord, en sång eller ett namn. Detta svar gav verken en ny mening, en betydelse som ibland var helt oväntad.
En lermodell hade svårt att stå, men genom att den avslöjade sitt namn förstod Lene Bødker att den skulle vara liggande. En annan visade sig vara en brunn - en metafor för vattnet och reningen. Man blir döpt i vatten, men kan också drunkna i vatten och båda fenomenen handlar om förändring.
Att låta det hända, att lita på skapandet, på sitt konstnärskap och på verken blev centralt för Bødker. Tingen är givande på många sätt - inte minst eftersom för många spekulationer kan fördröja eller till och med hindra den konstnärliga processen.
"Ett sätt att beskriva sjukdom är att man inte varit i kontakt med Gud - man känner sig lämnad och övergiven. Det som händer efter sjukdomen är att man måste resa sig, stå till ansvar för sina egna handlingar och det lilla barn man har inom sig", säger Lene Bødker. "Det är ett stort tema för mig och nu ser jag att det är en process som bestått av tvivel, kamp och kärlek."