AKROTERION: Anna Berglund

2 September - 7 October 2021

Anna Berglund är en glaskonstnär som genom hela sin karriär har arbetat med konst för det offentliga rummet. Hon fick sitt första stora uppdrag av Statens konstråd som nyutexaminerad från glas- och keramik linjen på Konstfack 2006. Beställningarna har följt på varandra allt sedan dess.

På Galleri Glas visar vi ny glaskonst av Anna Berglund tillsammans med hennes aldrig tidigare utställda medaljonger vikta i papper — ett konsthantverk som hon har arbetat med under en längre tid men utvecklat under pandemin, då glashyttan inte alltid varit tillgänglig.

”Jag är inte själv glasblåsare så med de strikta reserestriktioner som rådde under 2020 blev det istället att jag helt kunde hänge mig åt mina pappersskulpturer”, säger Anna Berglund, ursprungligen från Småland men bosatt i Stockholm sedan millenniumskiftet, med ateljé på Krukmakargatan på Södermalm.

Utställningens namn Akroterion är termen för ett av de vanligaste, solfjäderformade ornamenten i antikens och nyklassicismens arkitektur. Klassiskt ornamenterad arkitektur har alltid varit en av Anna Berglunds stora inspirationskällor. Såväl det konstglas som de pappersmedaljonger hon visar på Galleri Glas präglas av denna tradition.

Pinjekotten, formen för en av utställningens två nya glasskulpturserier, är ett ständigt återkommande ornament i antik arkitektur och konsthantverk. Den andra serien är inspirerad av klassiska doftflaskor. ”Praktflaskorna har enbart skulpturalt syfte”, säger Anna Berglund. ”För säkerhets skull har jag försett dem med propp. Jag förbjuder att någon sätter blommor i dem. Man måste ju gardera sig”.

Båda de nya konstglasserier som visas i utställningen är skapade i samarbete med mästerblåsaren Micke Johansson.

Anna Berglunds pappersmedaljonger bygger på en grundteknik i den origami konst som från början utvecklades i Kina. Medaljongerna är utformade av papper som är noggrant utvalt från böcker som konstnären har funnit på antikvariat och andra håll, i vissa delar handkolorerat med tusch. ”Urvalet av papper är viktigt”, säger Anna Berglund. ”Jag läser också böckerna jag använder. Det är hantverk som man verkligen kan nörda loss i. Man måste förstå pappret och dess struktur, annars gör det motstånd. Det är ingen slump att pappershantverk är så stort i Japan där man har historisk och kulturell respekt för material och där man fäster största vikt vid detaljer. ”

Elin Forsberg vid Galleri Glas berättar att hon genast slogs av skönheten i Anna Berglunds skulpturer. ”Allt hon gör är intressant”, säger Elin Forsberg. ”Hon utforskar en emotionell och poetisk syn på tingen mot funktionell och inspireras från det dåtida borgerliga hemmets praktpjäser till vår samtid”.