AKROTERION: Anna Berglund

2 September - 7 October 2021

Anna Berglund *1973 är en svensk konstnär född och uppvuxen i Småland. Anna tog sin MFA-examen från Konstfack 2006/institutionen Keramik och glas och har sedan dess mestadels kommit att arbeta med att gestalta våra gemensamma offentliga rum och livsmiljöer. Det har fram till idag hunnit att bli ett 20-tal verk runt om i landet. Flertalet av verken är helt eller delvis utförda i glas. Ni kommer bland annat kunna ta del av två skulpturala gestaltningar på Arlandas/terminal 5, som nu är under projektering, som kommer att stå klart ca 2023/2024. Ett av dessa verk blir en omfattande installation i formblåst glas och led-ljus.

 

1800 talets estetik och formrikedom är ständigt återkommande i Berglunds arbeten. Terrinporträttet i blåst och folierat glas, som kom att bli en av huvudkaraktärerna i Annas examensarbete samt ett schatull innehållandes en brokig samling av bordslyster/dekorationer köptes in till Nationalmuséums samlingar redan 2006. Berglunds vurm för det frodigt dekorativa kan ses som ett slags upproriskt motstånd mot minimalismens återhållsamhet och funktionalismens präktiga förnumstighet och likriktning.  

2008 blev Berglund inbjuden av Statens Konstråd att genomföra en gestaltning till byggnaden Justus Lipsius i centrala Bryssel, inför Sveriges då stundande Ordförandeskapsperiod i Eu-rådet 2009. Resultatet, en komposition ljuskronor i en generöst tilltagen skala av klassiskt droppformat snitt, kronorna blåstes upp på Orrefors och Kosta glasbruk och är bestyckade med olikfärgat led-ljus. Verket Crown Jewels of Småland, hänger numera permanent i Lex-byggnaden, då Statens Konstråd tillsammans med den dåvarande regeringen beslutade att donera glaskonstverket till EU-rådet.