PÅ HEDERS: OLIVIA REUTERSWÄRD

16 March - 31 May 2019

Utställningen På Heders innehåller oljemålningar på linneduk och glasverk producerade på Murano, Venedig. På Heders är Olivias debut som konstnär och hon refererar i namnet till sin far, Carl Fredrik Reuterswärd, som ofta skrev brev till dottern Olivia och då alltid avslutade dem med orden ”På heders, Farran”.

Utställningen På Heders består av tre serier av abstrakt måleri, Let It Be, Meeting Colour och Madonna. Let It Be handlar om det som är bortom, det man inte kan se och en djup tillit till varandets varande. Målningarna symboliserar längtan och frihet. Olivia refererar ofta till boken Spela fritt och dikten;

”Den älskade finns redan i varat, som törst eller ”annanhet”. Varat är exotiskt. Inspiration är den förunderliga röst som leder människan ut ur sig själv till att bli allt det hon är, allt hon åtrår: annan kropp, annan varelse. Bortom, utanför mig, i den gröna och gyllene lummigheten, bland de skälvande grenarna, sjunger det okända. Det manar mig”.  -Octavio Paz, 1978

Meeting Colour är en antites till Let It Be, och står för disciplin och en stilla rytm mellan in och utandning. Serien Madonna symboliserar jaget med dess årsringar och reflekterar över hur vi bildar mönster på̊ jorden utefter våra livshändelser, val och riktningar, som pärlor på̊ en tråd. Målningarna består av flera målade lager och slutförs i en intensiv process när de ristas.

Olivia Reuterswärd har även för första gången gjort arbeten i glas. Verken är producerade i hyttan Venier, med italienska mästaren Andrea Grandin. utanför Venedig. Verken Mother of Pearl föreställer burkar av rysk kaviar, bestående av små̊ glasskärvor. Rysk kaviar symboliserar en extrem lyx, excesser och vulgaritet, men i Mother of Pearl har äggen bytts ut mot glassplitter som blivit över från glasstillverkning. Verket ställer relevanta och aktuella frågor såsom identitet genom konsumtion, varumärkes fixering och en ökad medvetenhet kring hållbarhet och verkliga och upplevda värden. Undermedvetet inser Olivia att verken Mother of Pearl bär minnen från Carl Fredriks verk, Caviart från 80-talet. Mother of Pearl sluter också̊ cirkeln kring utställningen och utgör i sig en intressant kontrast till de övriga verken och dess reflektioner kring varande, medvetenhet och livscykler.