NONLINEAR: MARIA BANG ESPERSEN

11 March - 29 April 2021

Den danska konstnären Maria Bang Espersen har under senare år uppmärksammats som en av världens mest intressanta yngre glaskonstnärer. Hon har vunnit en rad internationella priser och ställt ut i Europa, USA och Asien. Hennes konst finns representerad på ledande internationella institutioner exempelvis Victoria & Albert Museum.

 

På Galleri Glas visar Bang Espersen nya verk från sin Soft Series, i en färgskala som spänner från mjukt grön över blekt rosa till soligt gul. Soloutställningen på Galleri Glas är hennes första i Sverige. Titeln Nonlinear anspelar på konstnärens filosofi att allt inte är vad det utger sig för att vara. 

I sina skulpturer utforskar Bang Espersen glasets inre egenskaper. Hennes unika uttryck bygger på de ofta oväntade optiska effekter som uppstår när ljuset samspelar med det element som fusioneras med den heta glasmassan — luft! Hennes skulpturer är illusoriska både optiskt och taktilt. De former som vid första anblick kan associeras inte till glas utan till mjukare, lättare material som silke eller cellofanplast, överraskar vid beröring med helt andra egenskaper som tyngd, vasshet, skarphet. 

 

För att söka sig fram till sitt eget personliga uttryck tvingade sig Maria Bang Espersen att glömma allt det hon lärt sig under sin skolning som glasblåsare, före det att hon utbildade sig till konstnär. Bang Espersen uppfann en egen teknik som hon kallar för Stretched and folded hot glass  — en intensiv, mycket fysisk procedur i vilken konstnären formar glaset med händerna direkt från pipan. Maria Bang Espersens konstnärliga process har liknats vid såväl dans som tillverkning av konfektyr.