Erika Lagerbielke har skapat konstglasfönstret vid Lunds domkyrka

900-årsjubileum
Erika Lagerbielkes blyinfattade fönster "Hopp" för altarplatsen i kryptan i Lunds domkyrka invigdes den 6 januari i år då altaret firar 900-årsjubileum. Fotograf Karin Björkquist har tagit bilder. 
 
900-ÅRSJUBILEUM! 
11.00 Högmässa.
Församlingen inbjuds att se konstglasfönstret efter postludiet.
13.00 Samtal mellan konstnär Erika Lagerbielke och domkyrkokaplan Lena Sjöstrand vid fönstret.
14.00 Konstnär Erika Lagerbielke presenterar konstglasfönstret.
15.00 Samtal mellan Biskop Johan Tyrberg och konstnär Erika Lagerbielke vid fönstret.
15.30 Vesper i kryptan.
March 22, 2023