SOLID ILLUSIONS: MORGAN PERSSON

9 November - 6 December 2017

Gnistrande föremål och ljusa illusioner som landat på något mycket konkret – en solid men sargad sockel. Solid Illusions är en serie möten: mellan trä och glas, ljus och färg, genomskinligt och matt, slipat och oslipat. Med naturen som inspiration och i en sinnesstämning som innefattar oro, fruktan och sorg – men också lättnad, tillförsikt och tacksamhet. Till Solid Illusions har den närmast absolut hantverksskickliga Morgan Persson använt en egenutvecklad teknik för att skapa ”marmorerat” glas, med unika mönster och ljuseffekter.

VERKEN
Solid Illusions är en samling verk i massivt glas och trä. De är poetiska skulpturer, abstrakta till sitt uttryck, med naturen som inspiration och precisa sinnesstämningar som utgångspunkt.

Glaset
Samtliga verk i utställningen är skapade av massivt glas, blåst och slipat av konstnären. Morgan Persson är en glaskonstnär med närmast absolut hantverksskicklighet. Förutom att han är en av få i världen som behärskar graaltekniken har han genom experiment utvecklat en helt egen metod för att skapa ”marmorering” i glaset.
Den kemiska processen innefattar en serie delmoment och resultatet går att påverka, men inte helt kontrollera. Kännetecknande för Morgan Perssons konstnärskap är förutom hantverkskunnande och noggrannhet också att han gör verken mer eller mindre själv. Detta gäller inte minst Solid Illusions.

Träet
Flera av verken i Solid Illusions står på en sockel av trä. De mörkare bitarna är ek som legat utomhus vid ett gammalt varv på Orust norr om Göteborg. Liksom människor har träbitarna spår av sin historia – från hav, regn, sol, tjära, järnspik och om de legat mot berg, men också från själva trädets liv.
De ljusare träbitarna är björk från Småland – unika trästycken där årsringarna är brutna av den sortens missväxt eller missbildningar som kallas vril. Björk med vril är ointressant för sågverken, men inte för konstnären. Också här finns en koppling till människan och den skönhet som uppstår där perfektion saknas.

Sinnesstämningen
Solid Illusions är en kommentar till en mycket svår händelse i Morgan Perssons familj och grundade i känslan av att vara på väg upp ur ett akut bottenläge.
Det handlar ett tillstånd efter en kamp för överlevnad, då smärtan och rädslan inte riktigt har lämnat, men tillvaron ändå har tagit en bättre riktning. Därför är sinnesstämningar som å ena sidan fruktan, oro och sorg och å andra sidan lättnad, tacksamhet och hopp starkt närvarande i dessa verk.
En gång landade en enkel och ljus existens i något okänt och ofattbart mörkt, men nu har glasobjekten har landat på sina podier. Liksom konstnären och hans familj har landat i en ny situation, i ett nytt liv, med ett nytt ljus på tillvaron.
Här finns förutom inspiration från Morgan Perssons uppväxt nära havet och nuvarande liv i den småländska skogen också spår av en hoppingivande resa till Marocko, då färger och mönster visade vägen framåt och uppåt.