IN THIS LIGHT: LAURA DE SANTILLANA

19 April - 16 August 2018

IN THIS LIGHT

Den gemensamma nämnaren är ljuset. Det gäller för de två städer som kallas ”skönheter vid vattnet”, Venedig och Stockholm, – och också för de verk som Laura de Santillana visar på sin första separatutställning i Sverige. Här i Stockholm, i det nordiska ljuset, In this Light – med verk i glas som mödosamt packats och transporterats från Venedig. För det är där Laura de Santillana är född och bor, även om hon verkar internationellt. Hon låter blåsa sitt glas både på Murano (i Venedig), i Tjeckien och i Seattle, finns representerad på muséer som Metropolitan Museum of Art i New York, Musée des art décoratifs i Paris och Victoria & Albert i London. Hon har dessutom har haft separatutställningar i ett 30-tal städer i Europa, i USA och i Japan. Ungefär överallt, utom i Stockholm.

 

Verken i utställningen har egenheten att de ändrar karaktär beroende på årstid, timme på dygnet och rummets ljusinsläpp. Och nu väntar det spännande att se hur verken kommer att upplevas i det nordiska, stockholmska ljuset, In This Light. Utställningen innehåller sex temata ur Laura de Santillanas konstnärskap från 2009–2018 – och några verk är gjorda just för Galleri Glas utställning.

 

DET FÖRSTA TEMAT - SLEEVES (Kimonoärmar)

De har något nobelt över sig, de verk av cylindrar som Laura kallar för ”Sleeves” och som görs i Tjeckien. Cylindrarna ligger i varandra och skapar i samspel ljuseffekter. Glaset är skuret, vilket gör att det både bryter och reflekterar ljuset. ”Jag läste dagböcker av japanska kurtisaner från

Heian-eran, kring år 1 000. Texterna hade ett poetiskt, avskalat språk och handlade om kurtisanernas ceremonier, dagliga liv och dräkter. Kurtisarnerna hade upp till 10–20 kimono var, i färger som associerade till månens färg, körsbärblom, höstlöv och krysantemum. Även när glaset är ofärgat är det kimonons ärmar jag tänker på.”

 

DET ANDRA TEMAT – BUDDHA HEADS

I nordvästra Paris finns ett museum som heter Le Musée Cernuschi. Där såg Laura de Santillana en utställning som handlade om kinesiska Buddha-huvuden. Under kulturevolutionen i Kina förstördes alla religiösa objekt och bilder av gudar. Man vågade dock inte förstöra skulpturernas huvuden eftersom de var behållare för tankar, så de begravdes. Sedan 2009 skapar Laura de Santillana återkommande dessa Buddha-huvuden.

 

DET TREDJE TEMAT – MELT DOWN IN CZECH REPUBLIC

Laura de Santillana har varit bokformgivare och hennes mest signifikativa verk kallas ”böcker”. Hon är hon också en hängiven läsare. Böckerna föddes som ett experiment. När Laura berättade för glasblåsarna att hon ville pressa ihop och stänga kärlen blev de förvånade, eftersom det är motsatsen till vad man normalt gör. ”De visste att det skulle bli svårt rent tekniskt, men efter hand blev de nyfikna på projektet”, minns Laura. Laura började i en liten skala med ett dricksglas och fortsatte med 30 cm höga objekt, som också smältes ner. Det fungerade, men sedan tredubblades skalan då gick det inte. Det tog Laura nästan ett år att knäcka det verk som presenteras i In This Light.

 

DET FJÄRDE TEMAT – MELT DOWN IN SEATTLE

”Efter ett tag ville jag utföra kollapsen i en ännu större skala. Jag ville dubbla storleken och visste att förutom tekniska aspekter, som att det skulle krävas ett större degelhål, behövde jag också ett öppnare förhållningssätt. Olika fabriker har olika mentaliteter och USA är lite av en motsats till Europa. Här eftersträvar vi perfektion, medan de är ute efter improvisation. Vid första resan 2009 fungerade allt perfekt. Men nästa gång, två år senare, var en katastrof. Allt misslyckades. Det var frustrerande och dyrt, för processen kräver upp till tio glasblåsare samtidigt, det tar lång tid och jag behövde tillverka egna verktyg. De få objekt som överlevde kallar jag för ’The Survivors of 2011’. Efter den andra resan har det gått bättre, men varje gång det lyckas känns det som ett mirakel.”

 

DET FEMTE TEMAT – THE OCTAVO

På engelska har Franz Kafkas anteckningar från slutet av 1917 till i juni 1919 publicerats under titeln The Blue Octavo Notebooks – och det är dem det femte temat är uppkallat efter sig, samt att storleken på verken har samma storlek som böckerna.  ”När jag körde hem från glashyttan söder om Prag var himlen skymningsblå. Den natten skulle jag bo i Prag och innan jag somnade läste jag Kafkas blå anteckningsböcker. Jag ville fånga den där blå färgen och de tankar jag hade när jag läste Kafka, efter flera veckors produktion i Böhmen.”

 

DET SJÄTTE TEMAT – FÄRGER FRÅN STOCKHOLM

De senaste nyskapade verken är inspirerade av en resa till Stockholm i oktober 2017, då det blev bestämt att utställningen In this Light skulle bli av. Det var ett ”vibrerande ögonblick” och det Laura de Santillana såg framför sig var narcissgult och rosa. Det var färgerna på den kommande våren i Stockholm.

 

Nu när sommaren kommit har vi fått ytterligare tillskott till utställningen i färgerna lila, ljusgrön och skogsgrön.