RENÄSSANS: SIMON KLENELL

24 September - 5 November 2020

I sin kommande utställning Renässans på Galleri Glas experimenterar glaskonstnären Simon Klenell med den gamla traditionella kristalltekniken skärslipning, välkänd inte minst från otaliga praktpjäser, kristallkronor och borgerliga miljöer.

”Det är spännande att arbeta med den här tekniken just för att den är så laddad och symboliserar så mycket — status, rikedom, dekadens, skönhet, tradition, arv, femtioårspresenter och så vidare. Det är också väldigt vackert”. säger Simon Klenell.

Simon Klenell är en välkänd profil i den svenska glasvärlden. Hans produktion spänner över produktformgivning, rumsliga installationer och skulpturala objekt.

Sedan debututställningen på Galleri Inger Molin 2011 har han gjort tre separatutställningar och en rad andra projekt och samarbeten i Sverige och internationellt.

Den här gången återvänder han till den slipade kristallen.

”Titeln Renässans betyder ju pånyttfödelse”, säger Klenell. ”Jag vill ta den slipade kristallen och lösgöra tekniken, klippa ihop till nya former, kapa den och låta den spela nya roller, säga något nytt, som att sampla och mixa. Det är också det som hantverket erbjuder. Att kunna omförhandla det givna och skapa nya språk, nya berättelser”.

Simon Klenell kom i kontakt med skärslipningstekniken redan vid glasskolan i Orrefors och började senare experimentera med tekniken under sin utbildning vid Konstfack i Stockholm. Det tjugotal verk som Klenell visar på Galleri Glas är nästan i sin helhet tillverkade på Sthlm Glas, den studio som Klenell tillsammans med tre kolleger sedan tre år tillbaka driver i Gustavsberg och som har blivit en kreativ mötesplats för konstnärer, formgivare, arkitekter och andra kreatörer med passion för glas. De flesta av pjäserna har Simon slipat själv på roterande trissa — en tidskrävande, svår och komplicerad metod.

”Det är en teknik som står i kontrast till glasblåsningen som är mitt hantverk. Det är mer statiskt och matematiskt till skillnad från arbetet med varmt glas som är mer formlöst. Här är jag också mer av en nybörjare — något jag gillar. Jag söker alltid efter sätt att göra mig främmande för att upptäcka nya sidor och sätt att formulera mig.”

Simon Klenells verk är skulpturala, med tydliga ”rester” av funktionella egenskaper som vaser och kärl.

”Jag gillar att jobba med kärl då de bär på en typ av kontrakt. Ett föremål med kant och hålrum ger en förståelse, en genväg till publiken — en funktionella och kroppsliga förståelse”.

Till utställningen Renässans hör en specialskriven dikt av poeten Athena Farrokhzad, med tolkningar av begreppet och temat.”

”Simon Klenells glas är både konstnärligt, tekniskt och poetiskt”, säger Anna Bromberg vid Galleri Glas. ”Han förenklar på ett fantastiskt sätt något som egentligen är väldigt svårt. I sin konst omformar han glasets historia. Det poetiska uttrycket förstärks ytterligare av sambandet med Athena Farrokhzads ord”.