INTERVOLVE

30 MARS - 27 APRIL 2017

KIRA PHOENIX K'INAN
”Intervolve” är en utvald serie av glas-målningar och spik-skulpturer. 'Kinan har utvecklat flera tekniker under studietiden vid Royal College of Art. Två tekniker som visas i ”Intervolve” är "Glas-målningar" och "Spike-skulpturer”. Båda härrör från en serie av målningar och korta texter K'inan började skapa 2012.

Under sin tid vid The Royal College of Arts Keramik- och glasavdelning, kunde K'inan utveckla sitt synsätt på vad måleri är, och vad det skulle kunna vara. Förhållandet mellan konstnären och målningen blev hennes fokus, i synnerhet hur en målning omedelbart kan uttrycka en känsla eller tanke.

"Att teckna är mitt sätt att berätta historier och inspireras av min ständigt föränderliga omgivning som konkretiseras genom varje linje som sammanbinds med en annan. Varje glas-målning är en abstrakt skulptur och varje verk grundar sig på ett tidigare verk och ökar därmed i intensitet, djup, färg och rytm. Min praktik är också rotat i mitt intresse för företeelser som förekommer i naturen."


Förklaring till glas-målningar och spik-skulpturer

Att karva ut mönster ur gipsformar har många likheter med tryck, skulptur och måleritekniker. K’inans skäl till att karva direkt på ytan av gipsformen är att skapa unika glas-målningar och spik-skulpturer på samma direkta sätt som om hon skulle måla en tavla. Till detta använder hon en rad befintliga samt egentillverkade verktyg som används till att gröpa ur former i det hårda gipset. Detta arbete gör hon spegelvänt jämfört med sina målningar eller arbeten på papper.  För att göra varje målning måste K'inan
antingen blanda sina egna färger eller använda Bullseye, Fine Frit- glas för att skapa lager av färger på samma sätt en målare kan använda akvarell. Likt Turners resemålningar använder hon sin omedelbara omgivning som inspiration vid val av färger i sina verk.

Kira Phoenix K’inan

ÖPPETTIDER: TIS-TORS 12-18, FRE 12-17, LÖR-SÖN 12-16
INFO@GALLERIGLAS.SE +46 70 823 11 87
NYBROGATAN 34, 114 39 STOCKHOLM