WITHIN AND BEYOND

13 DECEMBER – 6 JANUARI, 2019

BARROLEVÉN

WITHIN AND BEYOND  Utställningen Within and Beyond har växt fram i samspelet mellan två konstnärer och i dialog mellan deras konstnärskap. BarroLevén tar avstamp i ett samhälle där effektivitet och produktivitet värderas högt. Där pauserna lätt försvinner och tillsammans med dem utrymmet för existentiella frågor och behov. I Sverige finns idag en stor hälsoproblematik med ökat antal sjukskrivningar pga. stressrelaterade sjukdomar. Orsakerna är komplexa och stress i livet är inte något nytt, men en av förändringarna verkar vara att återhämtning inte kommer till oss naturligt längre. Hur kan den konstnärliga rösten genom glaset bidra till platser för paus och återhämtning i dagens urbana miljö?

BarroLevén använder glasets kvaliteter för att väcka nyfikenhet och små ögonblick av förundran, där ett utrymme för paus skapas genom en sinnlig upplevelse. Within and Beyond är en plats där perspektiven växlar, en lek mellan micro och macro och förskjutningar mellan det inre och det yttre. Genom ett samspel av flera komponenter formas en rumslighet. Ett rum att träda in i, vara i och betrakta.

Glas Stenar – varmskulpterat glas med en kärna av Foamaglas© och glasfärger
Insidan – macrofilm av Glas Stenarnas inre värld
Hinnor av glas – fusat fönsterglas i lager på lager sammanfogat med blyinfattad teknik

Glasstenarna växte fram under ett intuitivt materialutforskande i glashyttan där Foamaglas©, en industriell isoleringsprodukt av expanderat glaskombinerades med glaspulverfärger och det klara glaset från degeln. I mötet sker en reaktion och fortsatt expansion som bara till viss del kan kontrolleras. Stenarna skulpteras på pipa där bit för bit av det varma mjuka glaset klipps på, väller ut och stelnar i en form påverkad av rotation och gravitation. Ljusbrytningar i den transparenta kompaktheten väcker världar och egna berättelser som uppstår i mötet med betraktaren. Genomen macrofilm av glasstenarnas insida som projiceras ut på rummets väggar växlar det inre och yttre plats. Som besökare erbjuds du att gå in i glasstenarnas inre värld. De fritt hängande glasskulpturerna i blyinfattad teknik skaparhinnor mellan här och där. Fönsterglas har i lager på lager smälts samman och hopfogas, bit för bit. Glaset fångar ljuset, bryter det och låter bara en del passera, likt ett membran, som andas ljus.

No items found.
WITHIN AND BEYOND

BARROLEVÉN

ÖPPETTIDER: TIS-TORS 12-18, FRE 12-17, LÖR-SÖN 12-16
INFO@GALLERIGLAS.SE +46 70 823 11 87
NYBROGATAN 34, 114 39 STOCKHOLM