FOTOGRAFIER OCH GOUACHER

5 - 29 MARS 2020

ANDERS WENNGREN

Efter en lång och framgångsrik internationell karriär som illustratör visar Anders Wenngren för första gången sitt eget konstnärliga arbete i större skala.
I en svit dubbla bilder ställer han enkla grundformer i precist målade gouacher mot sina fotografier av de objekt och miljöer världen över som inspirerat till dessa former.
Arvet från Bauhaus och de andra tidiga abstrakta modernistiska rörelserna tar sig uttryck i de enkla, kraftfulla geometriska formerna accentuerade i klara färger.
Skildringen av listverk, arkitektonisk ornamentik och detaljer är ofta en slags lek mellan del och helhet och målningen som abstraktion är snarare ett sökande efter övergripande strukturer än en reducering eller förenkling. Wenngren angriper detta med sina egna medel, särskilt i fotona som ofta är närbilder, synbarligen tillfälliga, och sen beskurna till den grad att det känns som om de ville spränga ramen. Det blir till en dynamisk spänning där balansen och harmonin i bilden hålls spänd som i en båge med sikte på ett avlägset mål.
Samspelet mellan målning och foto blir en dialog, där man går från en enkel, till en dubbel, till en trippel upplevelse. På så sätt skapas grupperingar och konstellationer som tolkar och kommenterar varandra.
Man känner handen av en arkitekt som aldrig glömt vad han lärt. Vi lär oss att se och njuta av hur det känns att vara hemma i världen och i lekens frihet.

patrick-healy.com

No items found.
FOTOGRAFIER OCH GOUACHER

ANDERS WENNGREN

ÖPPETTIDER: TIS-TORS 12-18, FRE 12-17, LÖR-SÖN 12-16
INFO@GALLERIGLAS.SE +46 70 823 11 87
NYBROGATAN 34, 114 39 STOCKHOLM