Anna Berglunds skissförslag blev vald av Nybro kommun

Gestaltningen Honungsgömmen

Anna Berglunds skissförslag blev vald av Nybro kommun valde till deras nästkommande nybyggnation/Västerängskolan i Nybro , Gestaltningen Honungsgömmen skall placeras i skolans matsal.

3D visualiseringar av Magnus Larsson/Larssonworks

Färdigställs 2023/24

June 6, 2022