MATILDA KÄSTEL

Matilda Kästel ser sitt konstnärskap som ett verktyg för politisk påverkan. Hennes verk är progressiva, både hantverksmässigt och ideologiskt, och hon utmanar därmed normer inom både glaskonsten och samhället i stort. Hon kombinerar ofta glaset med andra material, som plast, silikon, betong, eller metall, för att tydliggöra materialens olikheter.

BIOGRAFI

Ett genomgående tema för Kästels konst är feminism, och en stor del av hennes konstnärliga praktik sker genom den kvinnoseparatistiska glasgruppen BOOM! Syftet med gruppen är att skapa ett tryggt rum där kunskap och erfarenheter kan utbytas, och där konst kan skapas under friare premisser. Även utställningen Fridlyst utforskar det trygga rummet, fritt från samhällets förtryckande normer, men utifrån kontrasterna som finns mellan civilisationen och naturen.

Matilda Kästel har sedan tidigare en masterexamen från Konstfack i Stockholm, och hennes verk har blivit utställda på bland annat Nationalmuseum Design på Kulturhuset, samt på Schack Art center i Washington, USA.

fridlyst

ÖPPETTIDER: TIS-TORS 12-18, FRE 12-17, LÖR-SÖN 12-16
INFO@GALLERIGLAS.SE +46 70 823 11 87
NYBROGATAN 34, 114 39 STOCKHOLM


Viktig information om Covid-19
Galleri Glas följer regeringens beslut och rekommendationerna från folkhälsomyndigheten om frågan om Corona-viruset och dess spridning. Vi ökar städfrekvensen och följer direktiven från Stockholm STAD om besöksANTALET.