KARIN TÖRNELL

Konstnären och skulptören Karin Törnell utforskar på djupet erfarenhetens koppling till form och materialitet. Med en tydlig direkthet når hon fram till svårfångade mänskliga förnimmelser. Ugnsgjutet glas är ett återkommande och ofta bärande element i de ateljébaserade verken, som visas på utställningar i Sverige och utomlands. Parallellt arbetar hon storskaligt med offentlig gestaltning, de senaste för Citybanan i Stockholm och för EU domstolen i Luxemburg.

2001 erhöll Karin, Glass Art Society International Emerging Artist Award, för hennes kombination av arbete med rent skulpturalt glas och dess tydliga koppling till storskaliga skulpturer i det offentliga rummet. Sin gedigna kunskap i materialet ugnsgjutet glas och dess teknik grundlades 1997 genom en påbyggnadsstudie på CCA i San Fransisco. Teknik anser hon annars vara av begränsat intresse. Det är ett redskap för att nå konstnärlig frihet.

Tid är en viktig komponent i arbetet. Tekniken är ofta tidskrävande, men även den konstnärliga processen kräver tid för att landa i uttrycket av självklarhet och vilande tyngd. Det långa och ständigt undersökande arbetet sker i egen ateljé i Stockholm, platsen där idéer utvecklas och mycket produceras. Största delen av arbetet med glas sker för egen hand, men för verk där utrustning och teknik i Sverige inte räcker till finns ett samarbete med Tjeckien. Hennes arbete har visats i en rad separatutställningar, senast på Galerie NeC i Paris 2014. Varje utställning är ett verk i sig, där självständiga delar skapar ett specifikt tillfälligt samlingsverk i utställningsrummet. Detta speglar sättet att numrera titlar utifrån utställningens namn.

Karins första offentliga verk genomfördes redan 1996 då hon som student vann en uppdragstävling på Konstfack, för Garnisonen på Karlavägen i Stockholm. I de storskaliga projekten varierar material och teknik stort beroende på förutsättning. På Station City, Citybanan 2017, är den monumentala skulpturen ”Fotfäste” byggd i corian, och väggarna består av flera lager laminerat planglas med tusentals strån emellan.

”Genom ett arbete som får ta tid processar jag vardagens djupgående och påtagliga liv. Det personligt existentiella blir i omvandling till form allmängiltigt. Essensen ligger i verken, i dess påverkan på betraktarens kropp, blick och tanke”

Karin är utbildad på Konstfack i Stockholm med påbyggnadstudier på CCA i San Fransisco. Hon är representerad på Nationalmuseum och Röhsska museet. 2014 erhöll hon Konstnärsnämndens långa arbetsstipendium (5+5 år).

VITALA DELAR

ÖPPETTIDER: TIS-TORS 12-18, FRE 12-17, LÖR-SÖN 12-16
INFO@GALLERIGLAS.SE +46 70 823 11 87
NYBROGATAN 34, 114 39 STOCKHOLM