EVELINA DOVSTEN & KRISTIN LARSSON

The After Party är ett samarbete som pågått under ett års tid. Det började med en arbetsvecka i Danmark i juli 2016 och under hela processen har det gemensamma uttrycket stått i centrum. Första gången Evelina Dovsten och Kristin Larsson möttes var de 18 respektive 15 år. Larssons lekfullhet och Dovstens strukturerade arbetssätt gör att de kompletterar och utmanar varandra. Ingen av dem de rädda för hårt arbete och tillsammans har de en rik verktygslåda av erfarenhet och tekniskt kunnande. Bådas glasblåsning har sin grund i studioglasrörelsen, som står för det småskaliga och konstnärliga. Arbetet utförs av konstnären själv, till skillnad från glasindustrin där konstnären arbetar i ett hierarkiskt system.

Evelina Dovsten är född 1987 i Eskilstuna. Hon började blåsa glas som 15-åring och är utbildad vid Sankt Eskils gymnasium samt i Seattle och i New York. Under en 10-årsperiod arbetade hon på glashyttor i Sverige, Japan, Danmark, Österrike och Skottland. Hon började på Konstfacks kandidatprogram hösten 2013, är är utexaminerad sedan ett år och läser nu masterprogrammet.

I sin konst berör Evelina Dovsten sitt hantverk som konceptuellt ämne. Det handlar om kroppen och hur ett hantverk sätter sig i den; att kroppen vet mer än vad som kan beskrivas teoretiskt. Under våren 2016 tog Evelina Dovsten kandidatexamen från Konstfack med Verktyglighet, som också är en inledning till hennes master-arbete. I installationen finns Dovstens kroppsliga arbete gestaltat i form av tre veckors arbete i friblåst glas; över 330 kärl som blåsts under 120 timmar. Man kan följa arbetet på ett grafiskt sätt, genom linjer och tecken. ”När jag tittar på glasen i efterhand blir de som en förlängning av min kropp, likt ett verktyg. Jag tittar på mitt hantverk och min kropp utifrån genom glaset.”
Evelina arbetar med installationer, objekt och bruksföremål. Bruksföremålet är ofta huvudperson i Evelinas installationer. Eftersom det är något som vi alla möter varje dag tar det hennes konceptuella arbeten in i andra människors hem och vardag. ”I en tid då vi går från industrisamhälle till kunskapssamhälle söker jag i mitt konstnärskap min egen plats som den moderna tidens glasblåsare”.

Evelina Dovsten har fått stipendier av Stiftelsen Fredrik Lindströms minne, Estrid Ericssons stiftelse, Eva Oscar Árens Hantverksstiftelse, Konstfack, Konstfacks studentkår, Stiftelsen Den Nordiska Första Johannislogens Jubelfond, J.L Eklunds hantverksstiftelse, Stiftelsen Fredrik Lindröms minne och Boda/The Glass Factory, vistelsestipendium.


Kristin Larsson är född 1990 i Gnesta kommun och uppvuxen på en bondgård med jordbrukande föräldrar. Att byggnaden för hennes nedlagda låg- och mellanstadieskola blev uppköpt av glasblåsaren Ebba von Wachenfeldt gjorde att Kristin började arbeta som glasblåsare redan som 14-åring – ett prao i årskurs åtta fortsatte med sommarjobb fram till studenten. Efter yrkesexamen som glasblåsare på Kosta praktiserade Kristin Larsson i Österrike och i USA. Förutom examen på kandidatprogrammet i keramik och glas på Konstfack har hon studerat på Pilchuck Glass School i Seattle, USA.

”Mina rötter som konstnär och glasblåsare finns i den skandinaviska studioglaskulturen. Jag intresserar mig för normer, sociala koder, hierarkier och status inom både glasblåsarvärlden och samhället. Jag vill undersöka och ifrågasätta vad som är bakgrunden till hur vi agerar och vad vi skapar. Mitt arbete är ofta ironiskt och lekfullt med en feministisk underton.” säger Kristin, som tror sig vara starkt påverkad av att hon alltid jobbat för kvinnor i en annars ganska mansdominerad bransch med en machonorm som säger att ju större desto bättre.

Bruksglaset står ofta i centrum i Kristin Larssons arbeten, eftersom det är laddat med uppfattningar och lätt för mottagaren att identifiera sig med. Skapandeprocessen med sina repetitiva moment och tilliten till handens kunskap är viktig för henne. Kristin blåser oftast på fri hand utan form, eftersom hon gillar det drivna glasets kvaliteter och känsla. Hon tycker också om att utgå från egna upplevelser och sätta sig själv i centrum i sina arbeten. Ibland har hon skapat alteregon och använt sig av performativa inslag för att förmedla sitt budskap.

Kristin Larssons examensarbete handlade om att kombinera glas med metaller som mässing, koppar och tenn. Syftet är att skapa ett nytt uttryck och att få metallerna att bli ett levande material att lyfta fram egenskaper som liknar glasets. ”Jag har haft ett lekfullt uttryck, det kan till och med vara naivt, men nu har jag delvis frångått min tidigare stil. För mig var det intressant att blanda tenn med glas för att släppa min hantverkstradition och den tekniska kunskap jag har om vad som är ’rätt och fel’. Att lägga till ett nytt material blev för mig ett sätt att hitta nya uttryck.”

THE AFTER PARTY

ÖPPETTIDER: TIS-TORS 12-18, FRE 12-17, LÖR-SÖN 12-16
INFO@GALLERIGLAS.SE +46 70 823 11 87
NYBROGATAN 34, 114 39 STOCKHOLM