Venus skugga

31 August - 5 October 2022

Efter sitt uppmärksammade framträdande för Galleri Glas på Market i våras återkommer Åsa Jungnelius med sin första soloutställning på galleriet. I samarbete med konstnären, floristen och den botaniska designern Mirja Bozart Fornell, presenterar Jungnelius som ett huvudinslag i utställningen en serie vaser och kärl som förenar funktion och skulptur — ett gränsöverskridande konstnärligt arbete som från början har präglat Åsa Jungnelius uttryck och gjort henne till en föregångare i en ny generation hantverksdrivna konstnärer.

”Jag har aldrig gjort någon skillnad på konst och bruksföremål”, säger Åsa. ”Det var via bruksföremålen som jag hittade in i konsten. Jag älskar att arbeta med bruksföremål eftersom de tvingar fram en interaktion med människor. De finns där, och kräver något.

Det var så jag började arbeta med glas. Jag var besatt av att duka och skapa former med kärlen. Det blev min väg in i konsten. Bruksföremålet och skulpturen är samma sak för mig.”

Liksom i flera av hennes tidigare så omtalade utställningar, aktioner och manifestationer är livet och förgängligheten teman i Venus skugga på Galleri Glas — kärlet som bärare av blommor, liv som skall ruttna bort och dö.

”Det handlar om att omfatta livets förgänglighet”, säger Åsa. ”Vi måste acceptera att vi skall ruttna till kompost för att fullt ut kunna njuta av den kortvariga glansen. Kanske är det därför som vi finner sådan tröst i blomman. Här är det jag som står för hålrummen som Mirja fyller med liv och innehåll — hon har helt fria händer.”

Just hålrummet är ett återkommande tema i Åsa Jungnelius konst, vilken även i sitt stundtals aggressiva, radikalt feministiska uttryck har bildat skola. Åsa, själv en skicklig glasblåsare, slog igenom redan med sitt examensarbete på Konstfack 2004, rumsinstallationen Vad fin du är i håret, en surrealistisk shoppingmiljö med numera ikoniska glasskulpturer som hennes överdimensionerade läppstift och Snippan, ett ord som Åsa bidrog till att mynta med sin konst. Hon har alltsedan dess fortsatt att utforska ”hålrummets kraft” i installationer och objekt. Sedan 2016 arbetar hon med sitt magnum opus — en hel ny tunnelbanestation, Hagastaden, planerad att öppna i slutet av 2020-talet, där trafikanterna bland annat kommer att passera genom en kalejdoskopisk venuspassage.

”För oss som brinner för glaskonsten är det ett fantastiskt privilegium att få arbeta med Åsa”, säger Anna Bromberg Sehlberg vid Galleri Glas. ”Det är ingen tvekan om att hon är den viktigaste inspiratören för en rörelse som under tvåtusentalet har lyft konsthantverket och rivit barriärerna mellan hantverket och konsten. Hennes betydelse för vår samtida glaskonst kan inte överskattas.”

Åsa Jungnelius har sedan genombrottet iscensatt en lång rad uppmärksammade utställningar, offentliga installationer och utsmyckningar, i Sverige och internationellt. Hennes konst finns representerad på museer och institutioner som Nationalmuseum, Röhsska museet, Malmö konstmuseum, Sveriges riksdag, Statens konstråd och Moderna Museet, som hösten 2021 till sin samling köpte in hennes Assemblage från 2017.

Åsa Jungnelius lever och arbetar i Stockholm och Månsamåla i Småland, där hon har sin egen glashytta.