20/2020: I samarbete med Tom Hedqvist

12 November - 23 December 2020

Galleri Glas öppnar 2017 och Sverige får åter ett rum för glaskonst, skapat av Anna Bromberg Sehlberg och Elin Forsberg.

 För knappt 40 år sedan var jag ordförande i glasbruket Kosta-Bodas styrelse. Jag, som vuxit upp under modernismens århundrade, brann för 60-talets experimentella förnyelse inom arkitektur, formgivning och konst, älskade att få bli del av en verksamhet i akut behov av att hitta tillbaka till sin tradition och starka profil.

 Glasbruket genomgick i början av 80-talet en av sina svåraste kriser, ekonomiskt såväl som identitetsmässigt. Traditionen att den konstnärliga ledningen hade fullt ansvar för företagets utveckling hade glömts bort och nu styrde ekonomer som inte förstod vikten av det uttrycksfulla bruksglaset i samspel med ett konstglas, präglat av experiment med starka utryck, former och färger.

 Med ett hantverkskunnande på högsta nivå fanns dock förutsättningarna att tillsammans med stolta glasarbetare, formgivare och konstnärer skapa ett internationellt återtåg. Vi kunde visa vad vi gick för i konkurrens med världens ledande glasbruk. Vårt glas visades i USA, Japan, Italien - och hela världens glasälskare upptäckte brukets utveckling. Men vad hände sen?

 Vart tog alla viktiga samlare och kunniga gallerister som jag mötte vägen? Några höll ut, men allt för många gick förlorade. För mig blev Galleri Glas en vändning. Där har nu nästan 30 experimenterande och undersökande konstnärer gett publiken en möjlighet att uppleva och lära sig mer; se glasets magi, förflytta det till nya sammanhang och i andra miljöer.

 Utställningen med 20 olika konstnärskap är för mig en dröm - och den är verklig! Tom Hedqvist och Galleri Glas har samlat favoriter - såväl unga som etablerade konstnärer.  På samma sätt som jag för fyra decennier sedan fick vara delaktig i att återta glasbrukets tradition, är vi nu med om en utveckling som vår tid har väntat på.

 

Robert Weil