BENGTSSON/POHL 1955 &1961

Staffan Bengtsson har tidigare producerat oräkneliga tv-program och böcker och varit chefredaktör för tidningen FORM och BRUNO och ansvarat för ett stort antal betydande konstutställningar. Kristian Pohl har fotograferat för en mängd publikationer genom åren, ofta tillsammans med Staffan Bengtsson, men också drivit egna projekt utanför beställningsuppdragen. Tillsammans debuterar här som Bengtsson/Pohl.